E Return Setup

E Return Setup

Miễn phí
Gives employees access to electronic documents for filling
Người dùng đánh giá
4.0  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Provides the necessary digital documents for employees to send their taxes and finances electronically. It's based on Crystal Reports and it's fully compatible with the mentioned product.
Các cơ sở kinh doanh thuê 20 hoặc nhiều người hơn thế và tham gia vào bất kì ngành công nghiệp nào trong số 180 ngành công nghiệp/ Các lớp học về Kinh Doanh được định rõ.
Các hợp tác xã, thuê 50 hoặc nhiều người hơn thế & làm việc mà không cần sự trợ giúp của chính quyền.
Các cơ sở kinh doanh không được pháp luật bảo trợ có thể được bao bọc bởi đạo luật Act.
Một cơ sở kinh doanh tiếp tục được bảo trợ dưới luật Act, bất luận sự suy giảm trong sức mạnh của việc thuê mướn.
Kể từ khi luật Act áp dụng hiệu lực của nó với các tổ chức, những người sử dụng lao động được yêu cầu sắp xếp các bản kê khai dưới dạng đã được định rõ cho việc đăng kí và phân phối mã số doanh nghiệp.
Thông tin được cập nhật vào: